Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje

Adresa

Nebušická 118
164 00 Praha – Nebušice

Telefon

723 026 365

Email

knez@farnostnebusice.cz

Kněz
P. PaeDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem.

číslo účtu farnosti: 161462329/0800
Za Váš dar děkujeme! Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Bohoslužby

Svátosti

Ohlášky

Rychlý kontakt

6 + 11 =