Svátosti

Křest / první svaté přijímání / manželství / ostatní

Každá svátost je znamením nezištné lásky Ježíše Krista vůči člověku. Z vlastní podstaty se tedy jedná o službu církve bez nutnosti jakékoli platby.

Současně je třeba brát na vědomí, že mnohdy se vyskytují související náklady farnosti na potřebný provoz a údržbu kostela, květinovou výzdobu, energie, úklid a pohonné hmoty. Někteří zúčastnění lidé patří mezi dobrovolníky, kteří svou službu ve farnosti konají při svém stálém zaměstnání a v čase spolupráce si musejí vzít neplacené volno či dovolenou. Uvítáme tedy Váš dar v libovolné výši, který uvedené skutečnosti zohlední a přispěje ke kompenzaci vzniklých nákladů.

Tento dar však v žádném případě není podmínkou žádosti o službu církve.

 

Křest

První svaté přijímání

Svátost smíření

 

Manželství

Rychlý kontakt

8 + 5 =