FARNOST NEBUŠICE

Oficiální stránky farnosti v pražských Nebušicích
OhláškyPotřebuji kněze

Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Nebušice)

 
Čtvrtek    18:00
Neděle     9:30 / 11:00 a.m. (in English)

Pravidelné bohoslužby v kostelech farnosti Nebušice

Křest

Křest je první a pro spásu nejdůležitější svátost. Je to brána do církve, ke všem dalším svátostem a k životu věčnému. Křest se uděluje ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

První svaté přijímání

K prvnímu svatému přijímání přistupují děti po zhruba jednoroční katechetické přípravě zpravidla ve věku kolem devíti let.

Manželství

Lidský život se řídí jinými zákony, než život jiných bytostí. Lidé mají duchovou duši s bohatým rozumovým a citovým životem. 

Ohlášky

V návaznosti na nařízení vlády ČR jsou od 12.10.2020 zrušeny všechny bohoslužby. V případě zájmu přijmout svátosti,...

GALERIE

Fotografie z dění v naší farnosti.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje

Kontakty

Rychlý kontakt