Ohlášky

30. 8. 2020

V úterý 1. 9. v 18 hodin bude v kapli sv. Jana na Jenerálce koncert duchovní hudby z cyklu Bohemia pia – na téma zrození duchovní identity českých zemí aneb o dramatické době života sv. Ludmily, Václava, Vojtěcha a Radima.

V pátek 4. 9. v 17 hod. bude v kapli sv. Jana na Jenerálce mše svatá.

V sobotu 5. 9. v 17 hod. bude v kapli sv. Anny v Horoměřicích mše svatá.

V neděli 6. 9. bude po české mši svaté na faře agapé. Při mši svaté bude žehnání školních aktovek.

Tento školní rok bude probíhat příprava na svátost biřmování. Zájemci (od 16 let) se mohou hlásit u duchovního správce.

Počátkem nového školního roku proběhne úprava bohoslužeb. Ve všední dny bude bývat mše svatá ve čtvrtek v 18 hodin. Nedělní bohoslužby zůstávají beze změn.