Ohlášky

9. 5. 2021
Ve čtvrtek 13.5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. bude v 18:00.
V sobotu 15.5. bude v 17:00 poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého na Jenerálce.
POZOR! Od příští neděle 16.5. se ruší mimořádná nedělní mše sv. Nadále budou pouze řádné bohoslužby v 9:30 a v 11:00 (anglická).